Zebranie sprawozdawcze

W styczniowy wieczór dnia 24.01.2015 r. o godzinie 18 w remizie OSP Sędziszów odbyło się zebranie sprawozdawcze za rok 2014. Przywitania gości oraz otwarcia zebrania dokonał prezes Marian Kulasek. Na początku wprowadzono sztandar oraz uczczono minutą ciszy druhów oraz przyjaciół naszej straży, którzy odeszli do wieczności.
Przewodniczącym zebrania został wybrany dh January Ejsmond. Po przedstawieniu porządku obrad, Burmistrz Sędziszowa Wacław Szarek, a zarazem członek Zarządu Wojewódzkiego odznaczył dh Jacka Kopra srebrnym medalem Za Zasługi dla Pożarnictwa. Członkowie naszego zarządu prezes i naczelnik przekazali podziękowania za duży wkład przy uroczystości otwarcia nowo-rozbudowanej remizy oraz Gminnego Dnia Strażaka dla Pani Ewy Kubas-Samociuk, Ewy Stabrawa, Mariana Sroki, Marka Lipca i Marcelego Lipca. Za pomoc w obsłudze i przygotowaniu uroczystości podziękowania otrzymały: Aleksandra Blin, Ewa Jupowicz, Katarzyna Adamska, Marlena Jupowicz, Klaudia Jupowicz oraz najmłodsi „za mały wkład w duże sprawy” dla: Krzysztof Mrówka, Igor Jaworski, Bartosz Adamski, Mateusz Zdański.
Następnie naczelnik Andrzej Jupowicz przedstawił sprawozdanie z działalności za 2014 rok. Byliśmy organizatorem uroczystości strażackich: Św. Floriana w maju, Gminny Dzień Strażaka oraz otwarcie nowo-rozbudowanej strażnicy we wrześniu. Braliśmy czynny udział w jubileuszach innych OSP: 90-lecie OSP Gniewięcin, 100-lecie OSP Przełaj. Naczelnik podziękował wszystkim druhom za duże zaangażowanie w pracę na rzecz jednostki i udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych. Uczestniczyliśmy w gaszeniu 19 pożarów, w 6 likwidacjach miejscowych zagrożeń, udzielaliśmy pomocy w dwóch wypadkach drogowych, dwóch akcjach przeciwpowodziowych oraz miał miejsce jeden alarm fałszywy. Skarbnik Zbigniew Krzak przedstawił sprawozdanie finansowe za rok sprawozdawczy. Dochody naszej straży w roku 2014 są większe, ponieważ pozyskaliśmy nowych sponsorów i miało miejsce otwarcie remizy. Sprawozdanie komisji rewizyjnej przedstawił dh Mirosław Cetera, który w imieniu komisji postawił wniosek o udzielenie absolutorium dla zarządu za rok miniony.
Projekt planu działalności przedstawił dh Marian Kulasek. W planie na rok 2015 znalazło się przyjęcie nowych członków, liczba posiedzeń zarządu, zakres prac na rzecz OSP i środowiska. Z zakupu sprzętu i umundurowania wymienić można poza standardowymi zakupami takimi jak węże, hełmy, ubrania, buty, także aparaty powietrzne i butle. Plan remontowo-inwestycyjny to zakup wyposażenia do nowych pomieszczeń: szafki, regały, sprzęt do utrzymania estetyki wokół remizy. Plan działalności kulturalno-wychowawczej zakłada jak co roku współpracę z organizacjami samorządowymi, kombatantami oraz parafią Św. Apostołów Piotra i Pawła.
Plan finansowy na rok 2015 oraz zapotrzebowanie na środki finansowe z budżetu gminy przedstawił dh January Ejsmond.
Po udzieleniu absolutorium zarządowi i przyjęcia planu działalności i planu finansowego nastąpiły wolne wnioski, w których druhowie zaproponowali zakup myjki wysokociśnieniowej. W dyskusji zabrał głos starszy kapitan Tomasz Gil zastępca komendanta powiatowego PSP w Jędrzejowie. Skierował do nas słowa podziękowania za naszą służbę i angażowanie się w akcjach ratowniczo-gaśniczych. Zaproponował jednostce wstąpienie do systemu KSRG. Następnie zabrał głos Burmistrz Sędziszowa, który przedstawił ilość i wartość inwestycji w naszej gminie oraz nakreślił plan współpracy i finansowania OSP na rok 2015. W dyskusji na temat KSRG przedstawiciele PSP określili warunki wstąpienia do systemu oraz odpowiadali na nurtujące pytania naszych druhów strażaków uczestniczących w zebraniu.
Ostatnim punktem było wyprowadzenie sztandaru oraz zamknięcie zebrania, którego tradycyjnie dokonał dh prezes. Po zakończeniu części oficjalnej zaczęły się luźniejsze rozmowy o druhach, akcjach i jak to kiedyś dawniej w straży bywało.

dh Marian Kulasek