Podsumowanie uroczystości otwarcia nowej remizy

W dniu 14.09.14 o godz 14.00 w Sędziszowie odbyło się otwarcie nowej strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej połączone z obchodami Gminnego Dnia Strażaka. Obchody zaczęły się od Mszy Św. w kościele Piotra i Pawła przy asyście kompanii honorowej oraz pocztów sztandarowych reprezentujących zaproszone delegacje OSP. Po Mszy Św. przy dźwiękach syreny alarmowej nastąpiło przecięcie wstęgi symbolizujące oddanie do użytkowania rozbudowanej strażnicy po czym z kosza strażackiego podnośnika ksiądz proboszcz poświecił nowy nabytek. Warto nadmienić, że remiza wyposażona jest zgodnie z najnowszymi standardami dla takich obiektów, bardzo nowocześnie i komfortowo. Z pewnością zapewni to nam godne warunki do wykonywania swoich obowiązków. Takie wydarzenia to wspaniała okazja by wręczyć odznaczenia i pamiątkowe ryngrafy dla najbardziej zasłużonych druhów. Druhowie strażacy odebrali zaszczytne odznaczenia: Złoty Znak Związku otrzymał dh Kazimierz Niechciał z OSP Przełaj, a „Złoty Medal Za Zasługi dla Pożarnictwa” dh Marian Zdański z OSP Sędziszów, które wręczyli dh Ireneusz Żak - Członek Zarządu Głównego Związku OSP RP i dh Andrzej Bętkowski - Członek Prezydium ZWZOSP w Kielcach. „Brązowy Medal Za Zasługi dla Pożarnictwa” otrzymali druhowie: Damian Foltyn, Tomasz Walocha, Jarosław Wierzbowski, Michał Zdański wszyscy z OSP Sędziszów oraz dh Krzysztof Łysek z OSP Przełaj, a także Marcin Głowa przedsiębiorca wspierający OSP Sędziszów. Medale brązowe wręczyli Członek ZWZOSP w Kielcach dh Wacław Szarek i Z-ca Komendanta Powiatowego PSP kap. Tomasz Gil.
Odznakę Wzorowego Strażaka otrzymali druhowie: Damian Kosiński, Przemysław Domagała, Mateusz Jupowicz, z OSP Sędziszów i dh Rafał Piejka z OSP Przełaj, które wręczyli V-ce Prezes ZPZOSP w Jędrzejowie i Prezes ZGZOSP w Sędziszowie dh January Ejsmond oraz Prezes Zarządu OSP Sędziszów dh Marian Kulasek.
Przewodniczący Rady Miejskiej Adam Mysiara i Burmistrz Wacław Szarek wręczyli dla dh Władysława Stradowskiego (64 lata czynnej służby w OSP Borszowice) i dh Jana Nowaka (51 lat służby czynnej w OSP Słaboszowice) grawertony z podziękowaniami za lata służby dla drugiego człowieka. Specjalne podziękowania otrzymał także dh Antoni Kulig za prowadzenie kroniki OSP Sędziszów. Uroczystość swoją obecnością uświetniła delegacja zaproszonych gości z Niemieckiego Etlingen. Po części uroczystej nadszedł czas by dzielić się swoją radością z najbliższymi oraz licznie przybyłymi mieszkańcami Sędziszowa i okolic. Nie zabrakło kiełbasek, grochówki oraz innych przysmaków. Zabawa trwała do późnych godzin wieczornych.